Zapraszamy do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na IX Ogólnopolskie Czuwanie modlitewne w intencji powołań i powołanych. Odbędzie się ono z 09/10 czerwca 2012, pod hasłem "Kościół naszym domem".

Modlitwą obejmiemy: Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane. Będziemy także modlić się: o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele Chrystusowym oraz w intencji młodych ludzi stojących przed wyborem drogi życiowej. Czuwanie modlitewne będą prowadzić przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, seminariów duchownych i młodzież.

Program czuwania:

20.00 – ROZPOCZĘCIE CZUWANIA
20.30 – MODLITWA RÓŻAŃCOWA W KAPLICY MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
– APEL JASNOGÓRSKI
21.15 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
– KOMPLETA
22.15 – KONCERT EWANGELIZACYJNY ORAZ ŚWIADECTWA OSÓB
24.00 – EUCHARYSTIA
– AGAPA
2.30 – DROGA KRZYŻOWA NA DRÓŻKACH KALWARYJSKICH
– JUTRZNIA
6.00 – ZAKOŃCZENIE CZUWANIANa początku czerwca (09/10.06), tradycją lat poprzednich, w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się IX Ogólnopolskie Nocne Czuwanie w intencji powołań.

Początek i cel czuwań w Kalwarii
Inicjatywa organizowania Ogólnopolskich Nocnych Czuwań Modlitewnych w intencji powołań w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga roku 2004. Idea spotkań modlitewnych o takim charakterze zrodziła się jako odpowiedź na zaproszenie bł. Jana Pawła II. W Orędziu na 41 Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w Kościele w 2004 r. napisał: "Stwierdzam z radością, że w wielu Kościołach partykularnych tworzą się «wieczerniki» modlitwy o powołania. W wyższych seminariach duchownych i w domach formacji instytutów zakonnych i misyjnych odbywają się spotkania poświęcone modlitwie w tej intencji. Wiele rodzin staje się małymi «wieczernikami» modlitwy, pomagając młodym odpowiedzieć z odwagą i wielkodusznością na wezwanie Boskiego Mistrza". Słowa te zmotywowały nas, aby "wieczernik" modlitwy zaistniał również w sanktuarium Kalwaryjskim, tak umiłowanym przez Papieża.
Idea czuwań nocnych w intencji powołań w sanktuarium Kalwaryjskim owocuje corocznym spotkaniem osób różnych stanów, które łączą się w modlitewnym zawierzeniu Panu Bogu osób Jemu poświęconych: papieża, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych. Celem tych czuwań jest – jak nazwa wskazuje – prośba o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele Chrystusowym oraz w intencji młodych ludzi stojących przed trudnym wyborem drogi życiowej.

Kto je prowadzi?
Poszczególne czuwania modlitewne prowadzą przedstawiciele różnych stanów: zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, instytutów życia konsekrowanego, seminariów duchownych oraz młodzież.

Program Wieczernika modlitwy
W programie czuwania, oprócz modlitwy (Eucharystia, Modlitwa Różańcowa, Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin i Droga Krzyżowa), koncert ewangelizacyjny oraz świadectwa osób różnych stanów na temat odkrywania i realizowania życiowego powołania.

Zapraszamy!
Jeśli Tobie leży na sercu wielka sprawa Chrystusa i Kościoła, dotycząca "robotników na żniwie Pańskim", zapraszamy Cię do sanktuarium Kalwaryjskiego, w którym odbędzie się tegoroczny "wieczernik" modlitwy w intencji powołań i powołanych. Odbędzie się on pod hasłem "Kościół naszym domem". Zapraszają OO. Bernardyni.

Więcej informacji oraz plakat do pobrania na stronie: www.powolanie.bernardyni.pl, www.kalwaria.eu.