Do końca 2015 r. Apostolat margaretka ograniczał się do modlitw za kapłanów i w latach powstania Centrum 2009 -2015 osiągał rozmiar charakteryzujący się dziś owocem założenia tysięcy margaretek.

Wydarzenia współczesności, a przede wszystkim wezwania Matki Bożej, pozwoliły odsłonić z orędzi ziarna nowych inicjatyw modlitewnych, które od 2016 r. zostały zasiane z nadzieją uzyskania równie pięknych owoców jakie były w okresie ostatnich kilku lat.

Akcja modlitewna o powołania kapłańskie i zakonne.
Dotychczas cena zestawu margaretek (8 blankietów) jaką należało ponieść wynosiła jeden wybrany dziesiątek Różańca w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Cena ta została zmieniona i dziś osoba zamawiająca zestaw margaretek powinna odmówić jedną część Różańca (Tajemnice światła) w tej samej intencji. Dodatkowo sugerujemy, by chętni odmawiali Tajemnice światła w intencji powołań kapłańskich i zakonnych w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Margaretka dla siostry zakonnej.
Każde zgromadzenie żeńskie lub zakon ma swój charyzmat w posłudze Bogu i bliźniemu. Siostry często narażone na pokusy tego świata, mające wiele różnych trudności w niełatwym życiu jakie prowadzą, potrzebują Twojej modlitwy. Krzyż jaki niosą jest często bardzo ciężki i Twoja pomoc modlitewna jest im niezbędna.

Dusze kapłanów i sióstr zakonnych.
Orędzia Matki Bożej potwierdzają fakt, że wiele dusz kapłańskich i zakonnych znajduje się w czyśćcu. Te dusze potrzebują modlitwy równie pilnie jak nasi bliscy zmarli bądź kapłani czy siostry żyjące tu na ziemi. Ich wstawiennictwo jest pomocne nam, a także jest częścią - dzieła Bożego - planu zbawienia.

Pogotowie margaretkowe.
Inicjatywa ta zrodziła się na wiadomościach o kapłanach doświadczających różnych kryzysów i potrzebujących nagłego wsparcia modlitewnego. Bardzo często w tej inicjatywie pomagają nam siostry zakonne, które są sercem kościoła katolickiego.

Margaretka dla biskupa.
Znaczna część modlitw powinna być odmawiana w intencji naszego biskupa miejsca. To właśnie na jego barkach spoczywa olbrzymi ciężar podejmowania ważnych decyzji dotyczących diecezji do której należymy. Dlatego też winniśmy zabiegać o to, by był otoczony naszymi modlitwami.