19 października 2014 podczas Mszy św. sprawowanej na Placu św. Piotra Papież Franciszek beatyfikował Pawła VI – orędownika rodziny i przyjaciela Polski.

Dziękujemy Ci Dobry Boże, Najlepszy Ojcze za błogosławionego Papieża Pawła VI!

Paweł VI (właśc. Giovanni Battista Montini; 1897–1978) – włoski duchowny katolicki, papież. Kilka cytatów nowego błogosławionego:

"Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego".

"Być może Pan powołał mnie na ten urząd nie dlatego, że mam odpowiednie predyspozycje, ani po to, bym rządził i wybawił Kościół od trapiących go dzisiaj trudności, lecz po to, żebym coś dla Kościoła wycierpiał i by stało się oczywiste, że to On – i nikt inny – prowadzi go i zbawia". Źródło: Romano Amerio, Iota Unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Wydawnictwo Antyk, 2009, s. 180.

"Nie przestawajcie zalecać z gorliwością i usilnym naleganiem Różańca maryjnego, formy modlitwy tak drogiej Dziewiczej Matce Boga i tak często propagowanej przez Papieży, za pomocą której daje się wiernym najdoskonalszy środek wypełniania w sposób przyjemny i skuteczny zalecenia Boskiego Nauczyciela: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7)". Źródło: encyklika Mense maio, 29 kwietnia 1965.