Światowe Dni Młodzieży trwają. Do Polski przyjechało wielu wspaniałych ludzi z całego świata, pełnych pokoju i radości. W Centrum Powołań na stadionie Cracovii wśród 130 stanowisk, znajduje się także nasze Centrum Apostolatu Margaretka. Już pierwszego dnia otrzymaliśmy błogosławieństwo Jego Ekscelencji biskupa Marka Solarczyka, który wyraził radość z powodu naszej inicjatywy. Modlitwa margaretkowa wzbudza zainteresowanie wśród młodzieży, przybyłej do naszego kraju. Zapisy do modlitewnego margaretkowego bukietu dla Ojca Świętego Franciszka napływają z całego świata. W ten sposób wszyscy wyrażają radość, że mogą wesprzeć Papieża swoją modlitwą, okazując tym swoją miłość do Ojca Świętego i Kościoła.