Zgłoszenia do margaretki w intencji Ojca świętego wciąż napływają z różnych rejonów świata. Poza pojedynczymi zgłoszeniami często są przesyłane do nas całe margaretkowe grupy modlitewne. Formularz rejestracyjny pozostanie jeszcze otwarty po Światowych Dniach Młodzieży przez pewien okres czasu by w podziękowaniu przekazać Ojcu Świętemu jak największy modlitewny bukiet margaretek. Każdego zapraszamy do włączenia się w tą inicjatywę. Modlitwa jest dla Niego szczególnie ważna o co wielokrotnie prosi, tak jak to miało miejsce na spotkaniu z młodzieżą pod oknem papieskim. Na koniec spotkania papież Franciszek poprosił młodzież o modlitwę: „…i módlcie się za mnie. Naprawdę, módlcie się za mnie!